Park Karolin, którego obszar liczy 12 hektarów, jest miejscem o szczególnej wartości historycznej widniejącej na liście
zabytków. Park również jest zbiorem wielu gatunków roślin (drzew, krzewów, bylin i innych).
W ramach projekut rewitalizacji szczególną rolę odegrały działania na rzeczy zagospodarowania zieleni.Wykonano
m.in.:
Zabiegi pielęgnacyjne istniejących roślin
Ponad 120 nowych gatunków roślin
Rekultywacja trawników
Posadzenie zieleni o funkcji izolacyjnej
Ochrona i pielęgnacja istniejącej już roślinności
Taksacja - wycinka drzew
Posadzenie niskich żywopłotów
O PROJEKCIE
SKARBY HISTORII
JAK NAS ZNALEŹĆ
GALERIA ZDJĘĆ
SKARBY KULTURY
SKARBY PRZYRODY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego